• KiDNARIO

พี่เลี้ยงเด็ก ดีๆ เลือกยังไงให้โดน


สำหรับครอบครัวยุคใหม่วัยทำงาน การสละเวลาเพื่อเลี้ยงลูกเองไม่ง่ายฉันใด การจะฝากลูกให้อยู่ในมือ พี่เลี้ยงเด็ก ดีๆ ยิ่งหาไม่ง่ายหนักเข้าไปอีก ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจ Kidnario อยากให้คุณอ่านก่อน!


คุณต้องการมี พี่เลี้ยงเด็ก เพื่ออะไร ถามตัวเองก่อนเลย จะเอาพี่เลี้ยงไว้ช่วยอะไรบ้าง เช่น ช่วยเหลือหยิบจับข้าวของ เป็นหูเป็นตากลัวลูกเกิดอันตราย หรือช่วยดูแลในยามที่คุณไม่อยู่ หรือให้เกาะติดลูกน้อยแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนทำการค้นฟ้าคว้าดาว


ทำความเข้าใจกับคนในครอบครัว คุณและสามีควรทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน เช่น เราสองคนจะเป็นคนเลี้ยงดูหลัก เป็นคนที่สร้างสายใยผูกพันกับลูก ส่วนพี่เลี้ยงที่เข้ามาจะมีหน้าที่ช่วยดูแลลูกในเวลาที่เราสองคนกำหนดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง


เช็คประวัติให้ละเอียด พี่เลี้ยงเด็ก คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูก และบางครั้งก็อยู่ในบ้านเดียวกันกับครอบครัวเราด้วย ดังนั้นการตามหาพี่เลี้ยงเด็กที่วางใจได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรคัดสรรอย่างดีที่สุด เช่น เช็กประวัติและเอกสารสำคัญให้ละเอียด หาพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการที่เชื่อถือได้ หรือส่งต่อมาจากคนรู้จักที่ไว้ใจได้ เป็นต้น


สอบถามจากนายจ้างคนก่อน พี่เลี้ยงเด็ก บางคนถูกแนะนำกันมาแบบปากต่อปาก หรือมีประวัติการทำงานอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้คุณควรสอบถามกับครอบครัวที่เคยจ้างงานมาก่อนเกี่ยวกับว่าที่พี่เลี้ยงคนใหม่ เช่น นิสัยใจคอ ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างที่ทำงานด้วยกัน หรือสาเหตุการลาออก


สังเกตและพิจารณาด้วยตัวเอง หาก พี่เลี้ยงเด็ก สะดวกที่จะสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ เมื่อคุยกันเบื้องต้นแล้วคุณควรทำการนัดพบเพื่อให้พี่เลี้ยงได้เจอกับลูก เพื่อดูนิสัยใจคอ ว่าเข้ากันกับลูกของคุณได้ไหม ปฏิกิริยาเมื่ออยู่กับเด็กเป็นอย่างไร มีวิธีการดูแลเด็ก และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ก่อนตัดสินใจ


หากสนใจหาพี่เลี้ยงเด็ก สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาเรื่อง พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ ได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.kidnario.com Facebook : https://www.facebook.com/KiDNARIO


#พี่เลี้ยงเด็ก #พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

ดู 344 ครั้ง
NAVIGATOR
FOLLOW US
  • พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์
พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

©2018 by Kidnario.