ภาษาที่สอง..

เก่งได้ตั้งแต่เด็ก

ศูนย์จัดหาพี่เลี้ยงฟิลิปปินส์มืออาชีพ

KiDNARIO

ลูกของคุณก็เก่งภาษาได้ตั้งแต่เด็ก

เพราะแก่นสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

คือการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้

OUR VISION

เพื่อให้ลูกของคุณมีอนาคตที่ดี...

มีโอกาสที่มากกว่าคนอื่น...

ด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เราจึงมีบริการจัดหา พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

ให้ลูกของคุณได้มีสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาภาษา

OUR SERVICES
 • NANNY MAID

  เน้นการทำงานบ้าน เหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่มีเวลาในการดูแลบ้าน

 • NANNY TUTOR

  เน้นเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เหมาะสำหรับการฝึกภาษาและดูแลพร้อมๆกัน

 • ENGLISH TEACHER

  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษส่วนตัว 100% เหมาะสำหรับเน้นพัฒนาภาษา

CONTACT US

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณ

เราจึงให้คำปรึกษาคุณทุกที่ที่คุณสะดวก*

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

พี่เลี้ยงเด็กชาวฟิลิปปินส์ ฟรี!

Tel: 062-081-6787

E-mail: support@kidnario.com

Line: @kidnario

 • พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์
พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

* กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

BLOG
NAVIGATOR
FOLLOW US
 • พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์
พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

©2018 by Kidnario.